Citations 894; H-index 12; 36 publicaions (10 first-author).

Please check my google citation site for the full list.
Selected Publications:

[MICRO'18][DRAM-PIM][DNN] Shuangchen Li, Alvin Oliver Glova, Xing Hu, Peng Gu, Dimin Niu, Krishna T. Malladi, Hongzhong Zheng, Yuan Xie. "SCOPE: A Stochastic Computing Engine for DRAM-based In-situ Accelerator", in Proceedings of 51th International Symposium on Microarchitecture, 2018

[IEDM'17][NVM-PIM][Chip Fab] Wei-Hao Chen, Wen-Jang Lin, Shuangchen Li, Li-Ya Lai, Jian-Wei Su, Huan-Ting Lin, Chien-Hua Hsu, Heng-Yuan Lee, Yuan Xie, Shyh-Shyuan Sheu, and Meng-Fan Chang. "A 16Mb Dual-Mode ReRAM Macro with Sub-14ns Computing-In-Memory and Memory Functions Enabled by Self-Write Termination Scheme", in Proc. IEEE International Electron Devices Meeting, 2017.

[MICRO'17][DRAM-PIM][DNN] Shuangchen Li, Dimin Niu, Krishna T. Malladi, Hongzhong Zheng, Bob Brennan, Yuan Xie. "DRISA: A DRAM-based Reconfigurable In-Situ Accelerator", in Proceedings of 50th International Symposium on Microarchitecture, 2017

[DAC'16][NVM-PIM] Shuangchen Li, Cong Xu, Qiaosao Zou, Jishen Zhao, Yu Lu, Yuan Xie. "PINATUBO: A Processing in Non-volatile Memory Architecture for Bulk Bitwise Operations", in Proc. the 53nd Annual Design Automation Conference, 2016.

[ISCA'16][NVM-PIM][DNN] Chi Ping and Shuangchen Li (equal contribution), Cong Xu, Tao Zhang, Jishen Zhao, Yu Wang, Yongpan Liu, Yuan Xie. "PRIME: Processing-in-Memory Architecture for Nueral Network Computation for ReRAM-based Main Memory", in Proc. the 43rd International Symposium on Computer Architecture, 2016.

[HPCA'15][Best Paper][Micro Top Pick][NVM-IoT][Chip Fab] Kaisheng Ma, Yang Zheng, Shuangchen Li, Karthik Swaminathan, Xueqing Li, Yongpan Liu, John Sampson, Yuan Xie, and Vijaykrishnan Narayanan. "Architecture Exploration for Ambient Energy Harvesting Nonvolatile Processors" in Proc. International Symposium on High Performance Computer Architecture, 2015.